วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Welcome toเลือกดูรายละเอียดของโรงเรียนโดยการคลิกที่ชื่อโรงเรียน

รายชื่อโรงเรียนดีศรีตำบล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1


รร.
(รหัสงบประมาณ)
ที่
ชื่อโรงเรียน
ตำบล
อำเภอ
ระดับ
เข้าเป็น
ร.ร.ดีศรีตำบล
1039760023
1
บ้านนามะเฟือง
นามะเฟือง
เมือง
ขยายโอกาส
2554
1039760162
2
โนนคูณวิทยา
โนนสะอาด
ศรีบุญเรือง
ขยายโอกาส
2554
1039760271
3
บ้านถิ่น
บ้านถิ่น
โนนสัง
ขยายโอกาส
2554
1039760047
4
ทุ่งโปร่งประชาสรรค์
กุดจิก
เมือง
ขยายโอกาส
2555
1039760140
5
ดอนปอวิทยา
หนองบัวใต้
ศรีบุญเรือง
ขยายโอกาส
2555
1039760258
6
บ้านหนองแวง
กุดดู่
โนนสัง
ขยายโอกาส
2555
1039760159
7
ฝายหินประชารักษ์
โนนม่วง
ศรีบุญเรือง
ขยายโอกาส
2556
1039760297
8
บ้านค้อ
บ้านค้อ
โนนสัง
ขยายโอกาส
2556
1039760284
9
โคกม่วงประชาสรรค์
โคกม่วง
โนนสัง
ขยายโอกาส
2557
1039760069
10
ชุมชนนาคำไฮวิทยา
นาคำไฮ
เมือง
ขยายโอกาส
2557
1039760073
11
ร่มเกล้า
โนนทัน
เมือง
ขยายโอกาส
2557
1039760037
12
บ้านบกโนนเรียง
บ้านพร้าว
เมือง
ขยายโอกาส
2557
1039760063
13
บ้านนาเลิง
โนนขมิ้น
เมือง
ขยายโอกาส
2557
1039760050
14
บ้านโคกกลาง
ป่าไม้งาม
เมือง
ขยายโอกาส
2557
1039760029
15
หัวนาศึกษาวิทย์
หัวนา
เมือง
ขยายโอกาส
2557
1039760151
16
หนองแกสระแก้ววิทยา
หนองแก
ศรีบุญเรือง
ขยายโอกาส
2557
1039760189
17
บ้านทรายมูล
ทรายทอง
ศรีบุญเรือง
ขยายโอกาส
2557
1039760170
18
บ้านดอนเกล็ด
ยางหล่อ
ศรีบุญเรือง
ประถมศึกษา
2557
1039760134
19
บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย
ศรีบุญเรือง
ศรีบุญเรือง
ขยายโอกาส
2557
1039760182
20
บ้านโนนสำราญสมสนุก
นากอก
ศรีบุญเรือง
ขยายโอกาส
2557
1039760013
21
ไทยรัฐวิทยา 81
หนองภัยศูนย์
เมือง
ขยายโอกาส
2558
1039760270
22
บ้านโคกป่ากุง
หนองเรือ
โนนสัง
ขยายโอกาส
2558
1039760021
23
วังน้ำขาวชนูปถัมภ์
หนองบัว
เมือง
ขยายโอกาส
2558
1039760128
24
กุดจิกวิทยา
หันนางาม
ศรีบุญเรือง
ประถมศึกษา
2558
1039760125
25
บ้านหนองทุ่งมน
เมืองใหม่
ศรีบุญเรือง
ประถมศึกษา
2558
1039760247
26
หนองแวงงิ้วตาก
โนนสัง
โนนสัง
ประถมศึกษา
2559
1039760290
27
นิคมสงเคราะห์วิทยา
นิคมพัฒนา
โนนสัง
ขยายโอกาส
2559
1039760280
28
โสกแคนหนองหญ้าปล้อง
ปางกู่
โนนสัง
ขยายโอกาส
2559
1039760255
29
บ้านโนนสว่าง
โนนเมือง
โนนสัง
ประถมศึกษา
2559
1039760264
30
บ้านโคกใหญ่
โคกใหญ่
โนนสัง
ประถมศึกษา
2559
1039760008
31
บ้านห้วยลึก
โพธ์ชัย
เมือง
ประถมศึกษา
2560
1039760060
32
บ้านหนองผำโคกสวรรค์
หนองหว้า
เมือง
ประถมศึกษา
2560